Skip to content

Palvelut


Tahconin erityisosaamista ovat projektinjohto, rakennuttaminen ja valvonta sekä tahtituotantokonsultointi. Emme lupaa vain laadukasta palvelua, vaan työskentely kanssamme on aina myös hyväntuulista ja joustavaa.

Rakennuttajapalvelut

Rakennuttaminen

Rakennuttajakonsulttina huolehdimme puolestasi hankkeeseen liittyvistä hankinnoista ja asetamme yhdessä tavoitteet onnistuneelle hankkeelle.

Tärkein tehtävämme on varmistaa projektin osapuolten välinen saumaton yhteistyö ja tarjota kaikille osapuolille näkemys yhteisten tavoitteiden saavuttamisen hyödyistä.

  • Autamme hankkeen budjetoinnissa ja huolehdimme sen seurannasta
  • Osallistumme tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laadintaan
  • Kilpailutamme kaikki hankkeeseen tarvittavat yhteistyökumppanit
  • Ohjaamme suunnitteluprosessia
  • Laadimme kaupalliset sopimusasiakirjat
  • Suoritamme rakentamisen valmistelun
  • Valvomme toteutusta yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti

Projektinjohto


Projektinjohtajan eli projektipäällikön avulla hankkeelle määritellään tavoitteet, joiden toteutumisesta projektinjohtaja huolehtii koko hankkeen ajan.

Kokenut projektinjohtaja auttaa teitä kohdentamaan hankinnat oikein sekä valitsemaan aina parhaat resurssit, kilpailukykyisillä hinnoilla.

Projektinjohtaja kannattaa ottaa mukaan aikaisessa vaiheessa: autamme jo projektin suunnittelussa, jolloin vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja lisäkustannuksilta.

Projektinjohto
Työmaavalvonta, LVI-valvonta, sähkövalvonta

Valvonta

Työmaavalvonta on keskeinen laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Valvojan tärkein tehtävä on huolehtia, että hanke toteutetaan sopimusasiakirjojen mukaisesti.

Kaikkien osapuolten edun mukaista on, että työt tehdään kerralla oikein, työ valmistuu sovitussa aikataulussa ja urakan kokonaiskustannukset toteutuvat hallitusti. Valvonta pyritäänkin toteuttamaan aina ennakoivana valvontana, eikä toteavana eli jälkikäteen suoritettuna valvontana.

Tahtituotanto

Tahtituotantokonsultti tai tuttavallisemmin tahtikonsultti tukee tilaajaa tai urakoitsijaa tahtituotannon hyötyjen arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa ja hankkeeseen ryhtymisessä.

Olemme mukana koko matkan ajan hankinta- ja koulutusvaiheesta tahtisuunnitteluun, kuin myös työmaan alkaessa sekä tahtituotannon ohjaamisessa.

Tahcon Tahti™ on helppo tapa päästä liikkeelle tahtituotannon hyödyntämisessä, sillä palveluun sisältyy kaikki tarvittava tahtituotantohankkeen toteuttamiseen alusta loppuun.

Tahtituotanto

"Tahcon hoiti tahtituotantohankkeemme suunnittelun, tahtipalaverit ja seurannan sekä kehittämisen erinomaisesti. Yhteistyö on sujunut hyvin, ja Markukselle siitä iso kiitos."

 

Jukka Mäkinen
Jukka Mäkinen
Unit Manager
Kouvolan Asunnot

Tahcon-Tahti

Tahcon Tahti™ -palveluun sisältyy kaikki tarvittava tahtituotantohankkeen toteuttamiseen alusta loppuun.

Näin toimimme

1.

Keskustellaan jo alkaneesta tai tulevaisuudessa siintävästä projektistanne. Annamme mielellämme suosituksia ja kun olemme tutustuneet puolin ja toisin, halutessanne teemme tarjouksen palvelusta, joka sopii tarpeeseenne.

2.

Kyseiseen projektiin osaamisprofiililtaan sopivin asiantuntijamme ottaa kopin ja varmistaa osaltaan, että hanke sujuu mallikkaasti. Toiminnassa voi nähdä arvomme: tiimityö, erinomaisuuden tavoittelu, tekemisen ilo ja avoimuus kaikissa tilanteissa.

3.

Kun urakka on saatettu loppuun laadukkaasti ja sovitulla tavalla, olemme niin sanotusti maalissa. Pidämme kuitenkin tilaajan eduista huolta vielä kauan kohteen valmistumisen jälkeenkin, vähintään takuuajan loppuun asti.

Keskustellaanko teidän projektista?

Valitse kalenterista sinulle sopiva aika, niin otetaan Teams-videopalaveri teidän projektista. Annamme vinkkejä mielellämme ja täysin maksutta.