Skip to content
Kaikki artikkelit

Miten tahtituotantohanke onnistuu? 3 tärkeää vaihetta

Tahtituotannon hyödyntäminen rakennushankkeessa lyhentää projektin läpimenoaikaa, parantaa laatua ja vähentää kustannuksia. Jokaisen hankkeessa olevan osapuolen on helpompi ryhtyä tahtituotantoprojektiin, kun he ymmärtävät miten tahtituotannossa kannattaa edetä. Seuraavassa käydään läpi kolme tärkeää vaihetta tahtituotantohankkeessa.

Miten-tahtituotantohanke-onnistuu

 

3 tärkeää vaihetta tahtituotannossa

1. Päätös tahtituotannon hyödyntämisestä
2. Hankkeen ja tahdin valmisteluvaihe
3. Rakentaminen ja sen jälkeinen aika

Tahtituotanohanke kannattaa jaotella näihin kolmeen vaiheeseen. Sukelletaan näihin seuraavaksi tarkemmin...

 

Katso myös videolta kolme asiaa, joilla rakennuttaja voi edistää tahtituotantoa ja tuotannon virtausta projektissa.

 

 

1. Päätös tahtituotannon hyödyntämisestä

Päätös tahtituotannon hyödyntämisestä kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan luoda edellytykset sujuvalle rakentamiselle. Ennen päätöksen tekemistä, on kuitenkin ymmärrettävä tahtituotannon perusperiaatteet ja hyödyt. Näin osapuolet ymmärtävät mihin ollaan ryhtymässä ja mikä potentiaali tahtituotannolla on kyseisessä hankkeessa sekä millaisia hyötyjä saavutettavissa.

Kun motivaatio ja tahtotila on syntynyt, edetään tarkastelemaan millä laajuudella tahtia halutaan hyödyntää (esim. sisätyöt) ja mitä jätetään tahdin ulkopuolelle (esim. julkisivu- tai pihatyöt). Aloite ja päätös tahtituotannon hyödyntämisestä voi tulla tilaajalta, rakennuttajalta tai urakoitsijalta. Paras tilanne on, kun tahtituotannon hyödyntäminen projektissa on kaikkien osapuolten yhteinen intressi.

Lue lisää: Rakennuttajan tehtävät tahtituotantoprojektissa

 

2. Hankkeen ja tahtituotannon valmisteluvaihe

Sujuvaa tahtituotantoa varten on luotava edellytyksiä, joita kannattaa tuottaa jo hankesuunnitteluvaiheesta alkaen. Edellytyksiä ovat mm. 1) tahtituotantoa tukevien hanketavoitteiden asettaminen, 2) osapuolten toimiminen yhteistoiminnallisesti ja yhteistyössä, 3)  alihankinnoissa tilataan ja vaaditaan tahtituotantoa.

Osapuolet tulee olla sopimuksellisesti sitoutettu ja taloudellisesti motivoitu tahtituotantoon ja hankkeen päätöksentekoprosessien tulee tukea tahdilla tekemistä. Lisäksi kaikille projektin parissa toimiville henkilöille aina projektipäälliköistä asentajiin, tulee kouluttaa tahdin periaatteet. Kun kaikki ymmärtävät tahtituotannon periaatteet ja sen hyödyt myös omalta kannaltaan, päästään parhaaseen tulokseen.

 

3. Rakentaminen ja sen jälkeinen aika

Rakentamisen aikana työmaajohdon ja nokkamiesten toiminta korostuu. Tahtituotannossa toimintaa on suunniteltava ennakkoon, aikataulua seurattava aktiivisesti ja häiriöihin tulee reagoida heti. Asentajien tai nokkien tulee osallistua tahtipalavereihin, joissa keskustellaan mahdollisista esteistä ja luodaan edellytyksiä seuraaville viikoille. Tahtituotanto voi uutena asiana olla työnjohdolle aluksi kuormittavaa, joten työmaan tuki tahdin jalkauttamisessa on äärimmäisen tärkeää. Tukea työnjohdolle antavat esimerkiksi työmaataustaiset tahtituotantoasiantuntijat. Kun asiat saadaan rullaamaan, sujuu loppu hanke yllättävänkin kevyesti. 

Lue lisää: Näin luot tahtiaikataulun korjaushankkeeseen

Rakentamisen aikana ja valmistumisen jälkeen on tärkeää, että toimintaa kehitetään jatkuvasti. Kehittää tulee mm. tahtisuunnittelua, sopimustekniikkaa, logistiikkaa sekä tuotannon yhteensovittamista suunnitteluun. Lisäksi on tärkeää luoda kumppanuuksia tahtia tekevien toimijoiden ja aliurakoitsijoiden kanssa. Ideoita kehittämiseen saadaan mm. keräämällä palautetta tilaajalta, suunnittelijoilta, työnjohdolta ja asentajilta. Tahtituotantoon liittyviä tavoitteita ja toimintaa osataan tällöin viedä eteenpäin tulevissa hankkeissa. Paras tilanne onkin, jos hankekokonaisuus koostuu useasta rakennuksesta, jolloin tahdilla tekemistä voidaan kehittää samojen osapuolten kanssa rakennuksesta seuraavaan.Lisää luettavaa