Skip to content

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yksityisyytesi on meille tärkeää ja noudatamme henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia lakeja. Näissä tietosuoja- ja evästeperiaatteissa kerromme, mitä henkilötietoja saatamme kerätä henkilötietorekisteriimme ja miten käytämme tietoja.

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme, tietosuojaperiaatteidemme tai lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

 Rekisterinpitäjä

Tahcon Oy (Y-tunnus: 2863214-9)
Kaupintie 2
00440 Helsinki


Yhteyshenkilö

Niko Oksa
info@tahcon.fi


Rekisterin nimi
Tahcon asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Rekisteröidyt
Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöitä, työnhakijoita, rekisterinpitäjän palveluiden ja verkkosivujen käyttäjiä.

 


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, näihin kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta:

Myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet, joiden tarkoituksena on uusasiakashankinta, olemassa olevien asiakassuhteiden hoito, yrityksen brändin ja tuotteiden markkinointi, myös suoramarkkinointi ja muut vastaavat markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet, sekä suoramarkkinointikieltojen ylläpito. Henkilötietojen käsittely pitää sisällään myös henkilötietojen käsittelyä ja analysoimista markkinoinnin tai palveluiden kohdentamista varten. Saatamme esimerkiksi näyttää verkkosivuillamme ja kanavissamme kohdennettuja viestejä tai sisältöjä perustuen aikaisempaan kiinnostukseesi.

 

Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot:
 • etu- ja sukunimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • ip-osoitetieto tai muu tunniste


Muut tiedot:

 • työnimike
 • työnantaja/yritys ja sen yhteystiedot
 • tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
 • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätty profilointitieto
 • käyttäytymiseen perustuvat tiedot
 • tieto sähköpostitse lähetetystä asiakas- tai suoramarkkinointiviestistä ja onko viesti avattu
 • rekisteröidyn kanssa käytyä viestintää koskevat tiedot, kuten viestien sisällöt ja lähetysajat

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään Tahconin verkkosivujen kautta. Henkilön tietoja voidaan myös lisätä rekisteriin manuaalisesti kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai muuta kautta tapahtuneen vuorovaikutuksen seurauksena.
Keräämme webanalytiikkapalveluiden avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia ja asiakasviestintää. Käyttäytymiseen perustuvaa tietoa kerätään Taconin verkkosivujen, sähköpostien ja sosiaalisen median kanavien kautta evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Rekisterissä olevia tietoja voidaan päivittää manuaalisesti ja kerätä myös julkisista rekistereistä.


Evästeet
Tahconin sivustoilla käytetään evästeitä, hyväksymällä verkkosivuston evästeiden ponnahdusikkunan (pop-up) sallit niiden käytön. Evästeet ovat pieniä, selaimesi päätelaitteelle tallentamia tekstitiedostoja. Ne muun muassa auttavat sivujen ylläpitäjää selvittämään, miten vierailijat sivustoa käyttävät. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja millään tavalla.
Tahcon käyttää evästeitä kehittääkseen verkkosivustoaan ja palveluitaan muun muassa analysoimalla käyttäjätietoa sekä kohdentamalla ja optimoimalla sisältöä. Käytämme myös kolmannen osapuolen tarjoamia analytiikka- ja raportointiratkaisuja.
Voit estää evästeiden käytön joko evästeiden ponnahdusikkunasta (Hylkää) tai selaimesi asetuksista. Huomaa kuitenkin, että evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivuston joihinkin toiminnallisuuksiin.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tiedot ovat Tahconin lisäksi United Founders -yritysyhteisöön kuuluvien yritysten yhteiskäytössä.
Tietosi ovat luottamuksellisia ja niitä käsittelevät pääasiassa vain työntekijämme tai rajatusti sopimussuhteessa olevat alihankkijamme.
Tietoja saatetaan myös luovuttaa, mikäli palvelun toteuttaminen sitä edellyttää esimerkiksi yhteistyössä järjestetyn tapahtuman yhteydessä. Tällöinkin tietoja luovutetaan vain ehdoton minimimäärä, ja vain osapuolelle, joka käsittelee tietoja vastuullisesti.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja säilytetään järjestelmätoimittajamme HubSpotin EU:n datakeskuksessa, eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika
Asiakas- ja markkinointiviestintärekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kuin tarvitsemme niitä yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja henkilökohtaisin salasanoin. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Tahconin kaikki toimitilat ovat lukittuja ja liikkumista valvotaan kulkuluvilla.
Järjestelmän kirjautumissivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla ja kaksivaiheisella tunnistautumisella. Järjestelmän käyttäjäsalasanojen säilytys noudattaa toimialan turvallisuusstandardeja.


Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus seuraaviin toimenpiteisiin koskien henkilötietoja:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Jos haluat käyttää jotain näistä oikeuksistasi koskien omia henkilötietojasi, niin otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@tahcon.fi
Yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Käsittelijämme on pystyttävä varmentumaan pyynnön lähettäjän henkilöllisyydestä sekä pyynnön oikeusperusteesta.