Skip to content
Kaikki artikkelit

Tunnista pätevä rakennuttajakonsultti – 5 kysymystä tahtituotannosta

Tahtituotanto vaatii, ja toisaalta mahdollistaa tehokkaampien toimintatapojen käyttöönoton. Sen hyödyt ovat moninaiset; saadaan esimerkiksi uudenlaista ja totuttua tarkempaa dataa mm. projektin valmiusasteesta, ennustettavuus ja laatu parantuvat. Tahtituotannon hyötyihin päästää kuitenkin käsiksi vain, jos rakennuttaja tietää mitä on tekemässä. 

Kun hankkeen kaikki osapuolet ymmärtävät kuinka tahtituotanto toimii, mitkä ovat tavoitteet ja miten niihin päästään, on yhteistyö huomattavasti antoisampaa ja mahdollistaa kaikkien osapuolien kehittymisen. Mutta kuinka varmistua, että rakennuttajakonsultti ymmärtää tahtituotannosta tarpeeksi?

Kysy seuraavat viisi kysymystä rakennuttajakonsultilta varmistaaksesi, että valitset konsultin, joka ymmärtää tahtituotannosta tarpeeksi.

Katso myös: Millainen on hyvä rakennuttajakonsultti?

 

Valitse rakennuttajakonsultti, joka hallitsee tahtituotannon

 

 

1. Mitä tahtituotanto on?

 👎 Heikko konsultin vastaus: Tuotannonohjausmenetelmä, jossa tehdään erilainen aikataulu. Aikataulu tehdään tiukemmaksi kuin tavallinen aikataulu, joten projektit ovat normaaleja hektisempiä. Projektit valmistuvat perinteistä tapaa nopeammin.

👍 Hyvä konsultin vastaus: Tuotannonohjausmenetelmä, joka perustuu hukan poistamiseen. Tavoitteena on siis yksinkertaistettuna rakentaa tehokkaammin olemassa olevilla resursseilla. Onnistuakseen tahtituotanto vaatii normaalia tarkempaa ja kattavampaa ennakkosuunnittelua.

Rakennusalalla tahtituotanto-termille ei ole määrittynyt vakiintunutta standardia. Ja niinpä monet toimijat kyllä sanovat hyödyntävänsä tahtituotantoa – ja varmasti osittain hyödyntävätkin, mutta se voidaanko sitä todella kutsua tahtituotannoksi, on eri kysymys. Haasteena on usein se, että tahtituotantoajattelu pyritään tuomaan olemassa olevien toimintatapojen rinnalle, vaikka tärkeää olisi muuttaa niitä perinteisiä toimintatapoja soveltumaan tahtituotantoon (esim. logistiikan hallinta).

Tahtituotantoon siirtyminen vaatii ponnistelua ja harjoittelua niin kuin kaikki muukin kehitys. Kuitenkin panostus alkuvaiheessa tuo hankkeelle merkittäviä hyötyjä. Rakennuttaja on taho, joka voi eniten vaikuttaa tahtituotannon hyödyntämiseen hankkeessa.

 

2. Sopiiko tahtituotanto meidän hankkeeseen?

👎 Heikko konsultin vastaus: Sopii varmasti! Kun otamme tahtituotannon käyttöön, niin ylimääräiset aika- ja tilapuskurit vain poistetaan, jolloin saamme nopeammin valmista.

👍  Hyvä konsultin vastaus: Tahtituotanto ei automaattisesti sovellu jokaiseen projektiin, vaan sen mahdolliset hyödyt tulee arvioida tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen tahtituotanto sopii parhaiten kohteisiin, joiden  on riittävä määrä toistuvuutta – tosin, useimmiten sitä löytyy kyllä, kun projektia tarkastellaan lähempää. Tahtituotantoa voidaan hyödyntää myös vain siinä osassa hanketta, johon se soveltuu luontevasti (esimerkiksi sisätyöt), ja ottaa muut työt (esimerkiksi ulkotyöt) tahtityöskentelyn rinnalle esim. Last Planner -aikataulutuksella. 

 

3. Tahtituotanto vaatii urakoitsijalta vanhojen toimintatapojen muutosta, mutta tarvitseeko meidän rakennuttajana tehdä muutoksia?

👎 Heikko konsultin vastaus: Ei tarvitse. Riittää että vaaditaan tahtituotantoa, urakoitsija tietää kyllä mitä tekee.

👍 Hyvä konsultin vastaus: Jotta saamme tahtituotannosta sen mahdollistamia hyötyjä irti, on erittäin tärkeää, että osaaminen ja ymmärrys löytyy myös rakennuttajalta. Voisi sanoa, että rakennuttaja toimii tahtituotannossa prosessinvalvojana. Mikäli rakennuttajan projektinjohto ei ymmärrä tahtituotantoa, olisi tilanne vähän sama kuin tehtaalla olisi laitteistonvalvoja, joka ei tunne työpisteensä prosessia eikä osaa sitä seurata.

 

4. Valmistuuko projektini tahtituotannolla nopeammin?

👎 Heikko konsultin vastaus: Kyllä, projekti valmistuu tahtituotannon avulla nopeammin ja voimme halutessamme vaatia tahtituotantoa urakoitsijalta.

👍  Hyvä konsultin vastaus: Todennäköisesti kyllä. Mikäli haluamme tavoitella nopeampaa projektinläpivientiä meidän olisi hyvä siirtyä käyttämään ja vaatimaan tahtituotannollisia tekijöitä. Saamme varmasti aikataulullisia hyötyjä vähintäänkin pidemmällä aikavälillä, mahdollisesti jo ensimmäisessä projektissa.

Tässä on myös hyvä tunnistaa tahtituotannosta saatavat muut hyödyt kuten parempi projektinhallinta sekä seurattavuus: olemme huomattavasti paremmin työmaan tilanteesta kärryillä, mikäli vaadimme tahtituotantoa. Mahdolliset ongelmat havaitaan heti, joten niihin puuttuminen on tarvittaessa meille helpompaa. Suosittelen, että hankimme kuitenkin tarvittavan osaamisen myös rakennuttajan tiimiin, jotta tahtituotantoon siirtyminen ja sen hyötyjen realisointi helpottuisi.

 

Lue lisää: Näin luot tahtiaikataulun korjaushankkeeseen [Esimerkki]

 

5. Koska meidän pitää tehdä päätös tahtituotannon hyödyntämisestä projektissa?

👎 Heikko konsultin vastaus: Kunhan ilmoitamme urakoitsijalle, että työ on suoritettava tahtituotantona, niin se riittää.

👍  Hyvä konsultin vastaus: On tärkeää, että päätös tehdään hyvissä ajoin ennen toteuttamisen aloitusta, sillä tarkkuus ja etukäteen suunnittelu ovat keskeisiä tahtituotannon onnistumiselle. Päätös tahtituotannon hyödyntämisestä olisi hyvä tehdä ennen suunnitteluvaihetta, sillä jo suunnitteluratkaisuilla voidaan tukea tahtituotantoa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa päätös tehdään, sitä parempi!

 

On sekä hankkeeseen ryhtyvän että muiden osapuolien etu, kun rakennuttajan edustaja (usein rakennuttajakonsultti) ymmärtää tahtituotannon periaatteet syvällisesti. Joten, kun halutaan hyödyntää tahtituotantoa rakentamisessa, on rakennuttajalla oltava selkeä näkemys siitä mitä hyötyjä sillä tavoitellaan ja kuinka hyvin tahtituotannon menetelmät ovat hyödynnettävissä projektissa.

Mikäli edellä listattujen kysymysten vastaukset olivat vihreän puolella, ei muuta kuin kohti virtaavaisempia ja tuottavampia rakennusprojekteja!

 

 

Kuuntele Buildertalk-podcastin jakso, jossa Tahconin Markus Nevalainen kertoo tahtituotannosta käytännössä. Voit myös hypätä suoraan kohtaan 17:15 – Mitä hyvältä konsultilta vaaditaan tahtituotantohankkeessa

 

Lue myös: Miten tahtituotantohanke onnistuu? 3 tärkeää vaihetta